Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: Utrzymanie działalności w okresie od 2020-07-01 do 2020-09-30

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 335 513,28 zł