Menu

Wieloletnie doświadczenie

Przedsiębiorstwo PIECOBUD zostało utworzone w 1991 roku. Świadczy szeroki wachlarz usług: od projektowania, dostawy niezbędnych materiałów poprzez kontrolę jakości, montaż, nadzór nad realizacją projektu jak również niezbędne prace serwisowe w Polsce, krajach Unii Europejskiej i ich terytoriów zamorskich oraz Afryki.

czytaj więcej

Prace wymurówkowe

Nasze brygady specjalistów wykonują prace wymurówkowe w zakresie: ręcznego lub mechanicznego demontażu wymurówki, murowania tradycyjnego, murowania pieców obrotowych (również przy użyciu kombajnów murarskich), szalowania/zalewania betonem, torkretowania, ubijania masy plastycznej, montażu płyt izolacyjnych, demontażu/montażu izolacji z włókien ceramicznych.

czytaj więcej

Prace termoizolacyjne

Obok surowców, energia stanowi najistotniejszy czynnik kosztowy w większości procesów produkcyjnych. Dlatego też, izolacje termiczne traktowane są jako wartościowa inwestycja pozwalająca na ograniczenie zużycia energii a tym samym poprawienie wydajności procesów technologicznych.

czytaj więcej

O nas

Przedsiębiorstwo PIECOBUD zostało utworzone w 1991 roku. Świadczy szeroki wachlarz usług: od projektowania, dostawy niezbędnych materiałów poprzez kontrolę jakości, montaż, nadzór nad realizacją projektu jak również niezbędne prace serwisowe w Polsce, krajach Unii Europejskiej i ich terytoriów zamorskich oraz Afryki.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na precyzyjną i terminową realizację robót obmurzowych i izolacyjnych we wszystkich dziedzinach przemysłu. Jakość i bezpieczeństwo to dla nas słowa kluczowe od początkowych etapów realizacji projektu do podpisania protokołów odbioru wykonanych prac. Znajduje to potwierdzenie w ciągłym podnoszeniu jakości naszych usług, jak również posiadanych przez nas certyfikatach ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 i SCC**.

Posiadamy zaplecze techniczne i produkcyjne w Płocku, wyszkolony, doświadczony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje oraz specjalistyczny sprzęt i środki transportu.

Cechuje nas wysoka dyspozycyjność, bezzwłoczne reagowanie na potrzeby klienta w przypadku awarii czy prac dodatkowych.

Nasze atuty to:

- dbałość o bezpieczeństwo
- jakość
- terminowość
- logistyka
 

Oferta

Prace wymurówkowe

Nasze brygady specjalistów wykonują prace wymurówkowe w zakresie:

 • ręcznego lub mechanicznego demontażu wymurówki 
 • murowania tradycyjnego 
 • murowania pieców obrotowych (również przy użyciu kombajnów murarskich) 
 • szalowania/zalewania betonem 
 • torkretowania 
 • ubijania masy plastycznej 
 • montażu płyt izolacyjnych 
 • demontażu/montażu izolacji z włókien ceramicznych 

Nasze doświadczenie i profesjonalizm zostały już docenione przez wielu klientów m.in.: CALCIA, LAFARGE, VICAT, SAINT GOBAIN, OI, CNIM, ASCOMETAL, CARMEUSE, ARCELOR MITTAL, V&M, ORLEN, VEOLIA itd.

Prace termoizolacyjne

Obok surowców, energia stanowi najistotniejszy czynnik kosztowy w większości procesów produkcyjnych. Dlatego też, izolacje termiczne traktowane są jako wartościowa inwestycja pozwalająca na ograniczenie zużycia energii a tym samym poprawienie wydajności procesów technologicznych.

Wykonywane przez nas izolacje termiczne pozwalają naszym klientom na wieloletnie oszczędności, znaczący wkład w ograniczenie emisji CO2 a izolacje akustyczne tworzą bardziej przyjazne środowisko pracy.

Referencje

Certyfikaty

   

Rekrutacja

Obecnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Murarz pieców przemysłowych

 • • doświadczenie w murowaniu na instalacjach przemysłowych,
 • • wykonywanie szalunków,
 • • torkretowanie,
 • • ubijanie mas plastycznych,
 • • spawanie konstrukcji wsporczej,
 • • dodatkowym atutem będzie prowadzenie wózków widłowych oraz uprawnienia do montowania rusztowań,
 • • mile widziane czytanie rysunku technicznego i znajomość języka francuskiego.

Pomocnik murarza pieców

 • • doświadczenie w pracach na instalacjach przemysłowych,
 • • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, suwnice, obsługa koparek, ładowarek oraz umiejętność spawania.

Tłumacz

 • • komunikatywna znajomość języka francuskiego,
 • • tłumaczenie: na stanowisku pracy, dokumentacji budowlanej, szkoleń BHP,
 • • niezbędna obsługa językowa poza terenem budowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  Administratorem danych osobowych jest Piecobud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 52C, 09-411 Płock.

2)  Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 24 366 04 40, lub drogą mailową na adres: office@piecobud.com.

3)  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres iod@mkadministrators.pl.

4)  Pana/ Pani Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a, zgody w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z przepisu prawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.

5)  Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
- podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,
- firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

6)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na ogłaszane stanowisko lub do moment cofnięcia zgody przez Panią/Pana.

7)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Spółki lub w formie elektronicznej na adres mailowy: office@piecobud.com.

8)  Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

9)  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Galeria

RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez naszą Spółkę Piecobud Sp. z o.o. S.k, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług i naszego serwisu internetowego.

Z poważaniem
Piecobud Sp. z o.o. S.k.

Klauzula informacyjna dla kandydata (rekrutacja)

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących kontrahenta

Klauzula informacyjna dla kontrahenta - osoba fizyczna

Polityka Prywatności i Cookies

 

PiecoBud

zapytania ofertowe

zapytaniaofertowe@piecobud.com

dział zakupów

zakupy@piecobud.com

09-411 Płock
ul. Zglenickiego 52 c

tel. 0048 (24) 366 04 40
fax. 0048 (24) 366 04 41

office@piecobud.com

Sekretariat:
info@piecobud.com

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Matlęga:
iod@mkadministrators.pl

dział kadr

kadry@piecobud.com

dział księgowości

ksiegowosc@piecobud.com